× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

4 WSKzP SP ZOZ

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - Poliklinika Specjalistyczna 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Chirurgia szczękowo-twarzowa


Adres

71-7660200
Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1